KONTAKTY
Kontaktné informácie

 

Peter Hrubo

Bottova 861/59

018 41

Dubnica nad Váhom

 

IČO : 46854151

DIČ : 1071947503

Tel. : 0902 884 834

E-mail : zlatnictvohp@gmail.com

 

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka (VÚB)

Číslo účtu: 30 1458 2199/0200

IBAN: SK24 0200 0000 0030 1458 2199

SWIFT: SUBASKBK

 

Zapísane v živnostenskom registri v Trenčíne. Číslo živnostenského registra: 350-33462